> groepen > broederkring

Broederkring

Al vele jaren heeft onze gemeente naast twee zusterkringen, ook een broederkring. We zijn als gemeente erg blij met deze groep, temeer, omdat de broederkringen steeds meer verdwijnen.

De broederkring komt gedurende de winterperiode 1 keer per maand bijeen op een dinsdagavond.

Het aantal leden schommelt al jaren rond de 10 broeders,  welke zeer trouw zijn in het bezoeken van de vergaderingen. Aan het begin van het seizoen worden het jaarprogramma gepresenteerd. Deze is meestal zeer gevarieerd. Soms is er een spreker, soms een documentaire waar we over praten, soms een lezing van de eigen leden. Op de laatste vergaderavond kijken we traditioneel naar een film.

In de zomer gaan we altijd een dag op stap voor het broederkringenreisje.

Eind oktober wordt er altijd een landelijke broederkringendag georganiseerd, waar voor zo ver mogelijk ook leden van onze groep heen gaan.

Met de broederkringen van Drachten en Rottevalle hebben we 1 keer per jaar een gezamenlijke avond, afwisselend in een van de gemeenten te houden.

De bijeenkomsten zijn altijd in een ontspannende sfeer, waar een ieder zijn mening en persoonlijkheid tot zijn recht komt.

We hebben een mooie groep mannen, maar we zoeken altijd broeders om ons te komen versterken, om op onze manier een van de pijlers te zijn onder onze gemeente.

Contactpersoon: Pieter bolhuis, voorzitter broederkring.

 
  Meer informatie   Facebook   Instagram   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl