Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 8 | april 2021 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 april. Kopij kunt u uiterlijk maandag 26 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 


uitgelicht
Sessies voor de Ziel: De klanken van de ziel 
Sessies voor de Ziel: De klanken van de ziel 
29 april 20:00 uur
Uiteindelijk komt niets zo dichtbij de ziel als muziek. Er wordt gefluisterd dat het afgelopen jaar in de kerk vooral het samen zingen en de klanken van de muziek gemist werden. Misschien nog wel meer dan de overdenking of het aansteken van de kaars. Lees meer >>
 

nieuws
ADS internetviering uit Haarlem
ADS internetviering uit Haarlem
18 april 10:00 uur
Op zondag 18 april wordt de ADS internetdienst verzorgd door ds. Herman Heijn vanuit de doopsgezinde gemeente Haarlem.  Lees meer >>
 

Jaarthema 2021/2022 -  Nieuw Doopsgezind Peil Jaarthema 2021/2022 - Nieuw Doopsgezind Peil
In dit zevende en laatste jaar van onze pelgrimage wordt het tijd om de balans op te maken. Wat namen wij mee uit onze traditie? En wat wordt het Nieuw Doopsgezind Peil voor de toekomst? Lees meer >>
 

Gemeenteberaad – 12 juni 2021 Gemeenteberaad – 12 juni 2021
Op zaterdag 12 juni 2021 zal het tweede Gemeenteberaad worden gehouden voor iedereen die zich verbonden voelt met onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. Evenals vorig jaar zal deze dag online gehouden worden. Centraal staat het jaarthema voor komend seizoen: 'Nieuw Doopsgezind Peil'. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | april - mei Doopsgezind NL | april - mei
‘Ik ben voor de stilte, niet voor de hand op de schouder.’ Psycholoog Suzanne Allard over aanraking als het meeste intieme; en aanraking tussen moeder en pasgeborene, Wieteke van der Molen over Jonathan Sacks en een geel viooltje. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘raak mij niet aan’. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | april - mei Doopsgezind Plus | april - mei
‘Ga tot het uiterste, naar alle uithoeken van jouw leven.’ Jeannette den Ouden over het midden, over opbreken om thuis te komen en een vogeltje. Doospgezind Plus met het tweede deel van het tweeluik ‘Zie je het niet’. Lees meer >>
 

Terugblik 40-dagenproject HOU VOL Terugblik 40-dagenproject HOU VOL
In dit coronajaar waarin alles anders gaat besloten we ook de 40-dagentijd voor Pasen eens anders aan te pakken. En omdat digitaal nu onze manier van communiceren is, werd dit een volledig digitaal project via de website, Facebook en Instagram. Elke dag was er iets te lezen, te doen, of iets om over na te denken met als centraal thema HOU VOL. Lees meer >>
 

Podcast: Chris en Sieds zijn het! Podcast: Chris en Sieds zijn het!
Een tweewekelijkse podcast over LHBTQ+ en geloven, en alles wat daar ook maar iets mee te maken heeft.  Lees meer >>
 

NieuwWij zoekt deelnemers pilot NieuwWij zoekt deelnemers pilot
Jongeren zijn op zoek naar wie zij zijn en wat ze belangrijk vinden. Niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld van LHBTIQ+ , duurzaamheid, een politieke partij of andere plekken. NieuwWij wil vijf jongeren hierover interviewen.  Lees meer >>
 

Nieuwsbrief ACRPJ Nieuwsbrief ACRPJ
De nieuwsbrief van het Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies (ACRPJ) aan de VU / Doopsgezind Seminarium. Lees meer >>
 

ZEVEN  wegen van barmhartigheid ZEVEN wegen van barmhartigheid
De Roos van Culemborg, eerder al in de weer met grote projecten rond Luther en Bonhoeffer, stelt nu met het werkschrift ZEVEN in 72 opmerkelijke bladzijden het thema barmhartigheid aan de orde. Hoe ziet dat eruit in deze coronatijd? Lees meer >>
 

Cursus Theologische Vorming in Hengelo Cursus Theologische Vorming in Hengelo
Wie voelt niet die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Lees meer >>
 

Nieuwe leden. Op zondag 2 mei zal in de dienst die om 9.30 uur begint Theo A. Broersma op belijdenis toetreden tot de doopsgezinde gemeente Holwerd-Blija-Ternaard. Al voor Pasen, op zondag 21 maart, traden drie vrienden toe tot de gemeente: Bianca van der Bos, Hessel de Groot en Tjitske van Slooten-Hofker. Tevens werden Eelkje Botma en Lyske Hiddema als belangstellenden ingeschreven. 
Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg. Het Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengst van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten, zoals activiteiten van de gemeente, materiaal voor kringen en/of bijeenkomsten, onderhoud, iets extra’s voor ouderen i.v.m. corona, of mogelijk heeft u een zusterband met een doopsgezinde gemeente elders in de wereld. Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet mogelijk. Alhoewel nog niet bekend is welk rendement er over 2020 is gehaald, willen wij u toch in de gelegenheid stellen uw aanvraag in te dienen. Bij het bureau van de ADS kunt u tot 15 juli 2021 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever: 'Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg' te vermelden in uw periodieke uitgave. In september 2021 wordt de verdeling over de aanvragers bekendgemaakt. De beheerders: G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma, R. Boer Iwema
 

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
17 april 16:​00 uur
Online spel voor jongeren
Georganiseerd door de jongerenwerkers voor jongeren van 16 jaar en ouder: het spel Trivia.  Lees meer >>

20 april 13:​30 uur
Open Colleges Vredestheologie 2021
De Open Colleges Vredestheologie 2021 hebben als thema: Post-Colonial Approaches to Building Just Peace. Elke donderdag in april (+ dinsdag 20 april) van 13:30 tot 15:15 uur via Zoom. De voertaal is Engels. Lees meer >>

22 april 13:​30 uur
Open Colleges Vredestheologie
De Open Colleges Vredestheologie 2021 hebben als thema: Post-Colonial Approaches to Building Just Peace. Elke donderdag in april, plus dinsdag 20 april, van 13:30 tot 15:15 uur via Zoom. De voertaal is Engels. Lees meer >>

22 april 13:​30 uur
Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars
Drie webinars over Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie. Vaak wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden aan groepen die elders uitgestoten werden. Maar nu staat de tolerantie onder druk. Data 15, 22 en 29 april 2021, 13.30-15.00 uur, via Zoom. Lees meer >>

23 april 13:​30 uur
Videoconferentie: 'Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!'
Een online studiedag op 23 april over macht van ambtsdrager en leidinggevende, en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, en studenten theologie. Het bijwonen van de studiedag is gratis. Lees meer >>

23 april 20:​00 uur
Spelletjesavond van Menno's Global Village
Menno's Global Village organiseert op 23 april een online spelletjesavond. Lees meer >>

29 april 13:​30 uur
Open Colleges Vredestheologie
De Open Colleges Vredestheologie 2021 hebben als thema: Post-Colonial Approaches to Building Just Peace. Elke donderdag in april, plus dinsdag 20 april, van 13:30 tot 15:15 uur via Zoom. De voertaal is Engels. Lees meer >>

29 april 13:​30 uur
Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars
Drie webinars over Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie. Vaak wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden aan groepen die elders uitgestoten werden. Maar nu staat de tolerantie onder druk. Data 15, 22 en 29 april 2021, 13.30-15.00 uur, via Zoom. Lees meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Gemeenten 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2021   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat