Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 20 | oktober 2020 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 november. Kopij kunt u uiterlijk maandag 2 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 


uitgelicht
Sessies voor de Ziel: Groene Theologie
Sessies voor de Ziel: Groene Theologie
Op donderdag 29 oktober verzorgt Trees van Montfoort de eerste editie van de serie Sessies voor de Ziel. Van Montfoort heeft zich toegelegd op 'groene' theologie en laat in deze digitale workshop mensen nadenken over hoe je vanuit een ecologische lezing van de bijbel een ander beeld krijgt van de relatie van God en de aarde, en van de plaats van mensen daarbinnen. Lees meer >>
 

achtergronden
 Levende kleuren
Levende kleuren
‘Pas door licht komt het tot leven’. Predikant Jelle Waringa over objectieve waarheid, steeds een andere kijk, en schilder Jappie. Lees meer >>
 

nieuws
ADS hervat internetvieringen
ADS hervat internetvieringen
Binnenkort worden de internetvieringen van de ADS hervat. Op zondag 1 november zal de viering verzorgd worden door Henk Stenvers, tot 1 oktober algemeen secretaris / directeur van de ADS. De viering is te volgen via YouTube. Lees meer >>
 

ADS zoekt medewerker financiŽn ADS zoekt medewerker financiŽn
De  Algemene Doopsgezinde Sociëteit is voor de afdeling financiën op zoek naar een administratief medewerker financiën (m/v) voor 30 uur / 0,8 fte. Solliciteren kan tot 5 november 2020. Lees meer >>
 

PKN erkent fouten WOII PKN erkent fouten WOII
De voorlopers van de Protestantse Kerk in Nederland hebben in de Tweede Wereldoorlog gefaald bij de bestrijding van antisemitisme. Daarvoor belijdt de PKN schuld tijdens de herdenking van de Kristallnacht op 8 november a.s. Lees meer >>
 

Verkiezing ĎMeest Gastvrije Kerkí Verkiezing ĎMeest Gastvrije Kerkí
Maar liefst 69 kerken in Overijssel en Gelderland deden mee aan de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. De jury nomineerde tien kerken, waaronder de doopsgezinde kerk in Winterswijk. Op donderdag 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.  Lees meer >>
 

Vervolg interactief jongerenwerk Vervolg interactief jongerenwerk
Voor iedereen die betrokken is bij het jongerenwerk hebben de jongerenwerkers van de ADS een aantal opdrachten bedacht, om met elkaar in gesprek te gaan. Doe je mee?  Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | oktober-november Doopsgezind NL | oktober-november
‘Ik moet niet jou de les lezen, maar jij moet mij de les lezen’. Theoloog Marinus van den Berg over ouder en wijzer, muziek op de rand van het leven en een dubbelinterview met Henk Stenvers en Machteld Stam over verleden en toekomst. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘ouder-wijzer’. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | oktober - november Doopsgezind Plus | oktober - november
‘Als het dan voorbij is, het leven, is er dan iets na? Ik weet het niet, niemand weet dat.’ Henk Leegte over leven alsof je weet dat het ooit voorbij is, kraaien boven een hagenpreek en het einde van een tijdperk. De nieuwe Doopsgezind Plus heeft als thema ‘voorbij’. Lees meer >>
 

Doopsgezinden waken voor opname vluchtelingen van Lesbos Doopsgezinden waken voor opname vluchtelingen van Lesbos
De doopsgezinde gemeente Zaanstreek - Krommenie, Wormer en Zaandam - heeft een solidariteitsactie voor de vluchtelingen op Lesbos georganiseerd in de vorm van een wake. Lees meer >>
 

Groene kerken Groene kerken
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Momenteel zijn er vijf groene doopsgezinde gemeenten. Lees meer >>
 

Kennisgeving. Stichting Menno’s Pleats in liquidatie, gevestigd te Alkmaar en statutair gevestigd te Nijhuizum, is ontbonden op 6 maart 2018. De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 2:23 van het Burgerlijk Wetboek liggen vanaf 5 oktober 2020 ter inzage bij het Handelsregister en bij de rechtspersoon tot twee maanden na deze publicatie. 

  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
27 oktober 19:​00 uur
Thuis op Aarde via ZOOM
Een nieuwe online activiteit voor jongeren. Op de laatste dinsdag van elke maand vindt een ZOOM-sessie plaats over het jaarthema ‘Thuis op Aarde’. Lees meer >>

30 oktober 10:​00 uur
Comforters maken in Leeuwarden
In Leeuwarden worden elke laatste vrijdag comforters (gekleurde dekens) gemaakt voor vluchtelingen in het Midden Oosten. In oktober 2020 worden de dekens verscheept naar Jordanië. Lees meer >>

31 oktober 20:​30 uur
Protestantse Lezing: Premier Rutte over 'het goede leven'
Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Lees meer >>

5 november 13:​30 uur
DoRe online symposia Bijbel - Context - Autobiografie
In november bieden het Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut online symposia aan: Bijbel – Context - Autobiografie, op de donderdagen 5, 12 en 19 november van 13.30 tot 15.00 uur. Lees meer >>

6 november 10:​00 uur
Najaarsconferentie voor predikantspartners
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020 organiseert Prisma een 
conferentie voor predikantspartners over duurzaamheid met als thema 'Gij zult de was laten wapperen in de wind'. Het besef dat alles met alles samenhangt is van cruciaal belang om daadwerkelijk tot een duurzame levensstijl te komen. Lees meer >>

8 november 11:​00 uur
Gaan natuurwetenschap en religie wel samen?
Op zondag 8 november 2020 geeft br. Ybo Feikema van de DG Arnhem een presentatie over wetenschap en religie, en het spanningsveld daartussen dat door sommigen wordt ervaren. Lees meer >>

16 november 20:​00 uur
Week van de Vroege Kerk
De Theologische Universiteit Apeldoorn organiseert van 16 t/m 20 november de Week van de Vroege Kerk, met als thema ‘De lofprijzing in de Vroege Kerk en nu’. Lees meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2020   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat