> nieuws

Nieuws

 
28 januari 2021

Trots op het Doopsgezind Seminarium!

Na bijna acht jaar niet betrokken te zijn geweest bij het doopsgezind seminarium, werk ik me in als opvolger van de per 1 november vertrokken voorzitter van het College van Curatoren, Kees Blokland. 

Kees heeft zich twee volle termijnen met grote betrokkenheid ingezet voor het seminarium. Wat is er veel moois gebeurd in de afgelopen jaren! Inmiddels heb ik ‘beeldbellend’ alle curatoren en docenten persoonlijk gesproken. Samenvattend: ‘We zijn trots op het seminarium! De kracht van het seminarium is, naast de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de diversiteit van de seminariumgemeenschap.’  

Er is merkbare trots op het doopsgezind seminarium als het opleidingscentrum voor theologen en predikanten, samen met de Vrije Universiteit. De bachelor en masterprogramma’s kennen doopsgezinde accenten. Een éénjarige masteropleiding leidt op tot proponent-voorganger, de driejarige master tot proponent-predikant. En er is een ‘eigen’ masteropleiding Peace, Trauma & Religion, waarin jaarlijks zo’n 15 à 20 studenten studeren. Waar het aantal Nederlandse studenten steeds kleiner wordt, groeit de inbreng van internationale studenten, doopsgezind en niet-doopsgezind. Dat is verrijkend. 

Daarnaast is er trots op het doopsgezind seminarium als het nationale en internationale expertisecentrum voor de (doopsgezinde) thema’s verleden, vrede, vrijheid en vakmanschap, met op drie van de vier thema’s een hoogleraar. Tien docenten, inclusief de hoogleraren, geven onderwijs en werken aan de onderzoeksthema’s. Docenten hebben doopsgezinde en niet-doopsgezinde achtergronden, hebben verschillende nationaliteiten en zijn woonachtig in Nederland en daarbuiten. Het team wil ook relevant zijn voor de Nederlandse doopsgezinde geloofsgemeenschap, is beschikbaar voor lezingen en cursussen, voor bijdragen aan Doopsgezind NL, voor meedenken over de toekomst van die gemeenschap en nog veel meer.  

Het seminarium heeft samen met de gemeenten een lang verleden. In 1735 opgericht leidt het seminarium vanaf 1811 predikanten op voor alle doopsgezinde gemeenten in Nederland. Mede dankzij de gelden die vanuit de doopsgezinde gemeenschap jaarlijks ter beschikking worden gesteld, is het seminarium klaar voor de toekomst. Samen met werkenden, voorgangers en predikanten, gemeenten en leden en vrienden van de gemeenten willen we die toekomst in. We komen naar u toe om in gesprek te gaan over hoe het seminarium ook uw opleidings- en expertisecentrum kan zijn. Het seminarium is er voor u! 

Rieke de Vlieger is voorzitter van het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Instagram   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl