> agenda

Agenda

5 maart 2020, 14:00 uur

Doopsgezinden en de Holocaust

Doopsgezinde kerk Surhuisterveen

DOOPSGEZINDEN EN DE HOLOCAUST
Deze intrigerende titel staat boven de lezing die de broederkring van de gemeente Surhuisterveen organiseert in het kader van de jaarlijkse gezamenlijke broederkringbijeenkomst van Drachten, Rottevalle en Surhuisterveen.
We hebben ds. Pieter Post, predikant van de gemeente Heerenveen/Tjalleberd bereid gevonden om een lezing te geven over een bijzonder onderwerp in de doopsgezinde geschiedenis. Hij spreekt over " herijken van vrede".
Het is moeilijk te geloven dat broeders en zusters uit onze Europese Mennonitische traditie actief hebben deelgenomen aan de uitroeiing van mensen.
Daar komt nu 75 jaar na de bevrijding meer over naar buiten. Nazaten die in hun familiegeschiedenis doken ontdekten dan vader/moeder of grootvader/grootmoeder nazi’s waren. Dat is al die jaren verzwegen.
Pieter Post, die in Amerika op een congres een lezing heeft gegeven over twee Doopsgezinde predikanten, Frits Kuiper en Cornelis Hylkema, de ene pacifist en de andere ideoloog van de N.S.B., vernam op dit congres de verhalen over deze pijnlijke geschiedenis.
Het wordt tijd om eerlijk onder ogen te zien wat er binnen de doopsgezinde traditie onder vrede wordt verstaan. Want praten we daar niet te gemakkelijk over?

U bent welkom op donderdagmiddag 5 maart in de Doopsgezinde kerk van Surhuisterveen.
Gedempte vaart 25.
Inloop vanaf 13.30. De lezing begint om 14.00 uur.
We sluiten om 16.00 uur de middag af.

 


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Instagram   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl