Agenda

 
 
24 mei 2017, 09:30 uur

Bezoek Nykleaster en Nykleasterkuier

Het ligt in de bedoeling om op woensdag 24 mei een bezoek te gaan brengen aan Nykleaster in Jorwerd en mee te doen aan het geboden programma.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.30; Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
10.00; Koffie of thee
10.30; Begin van de kleasterkuier (wandeling van 1,30 uur)
12.00; Gezamenlijke lunch (zelf meenemen)

Voor meer info, zie de website www.nijkleaster.frl 

Omdat er maximaal 12 personen meekunnen is opgave verplicht!
Opgave voor 5 mei (voor beide gemeenten) bij:
Sieb Kiestra, telefoon zie website DG Rottevalle of maandblad de Twine. 


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl